Hampir tiap 4 bulan sekali aku mengunjungi daerah Ciparay Kabupaten Bandung. Kedatanganku kesana adalah tiada lain dan tiada bukan untuk mengambil hasil panen dari sawah yang digarap oleh seorang pak tua, namanya Mang Etik. Aku bukanlah orang kaya, sawah ku